تولید اتیلن اکساید پتروشیمی مارون به بیش از ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی رسید

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ با انجام تعمیرات اساسی در شرکت پتروشیمی مارون، حجم تولید محصول «اتیلن اکساید» این مجتمع به بیش از ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی رسید.

این حجم تولید با رفع گلوگاه‌های فنی و پذیرش ریسک تعمیرات اساسی از سوی امین امرایی مدیرعامل این مجمع محقق شده است.