پتروشیمی غدیر جلودار شفافیت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)

شرکت پتروشیمی غدیر با عضویت داوطلبانه همزمان در سامانه ستاد ایران و رینگ صادراتی تبدیل به شفاف‌ترین شرکت پتروشیمی کشور در زنجیره تامین تا فروش محصولات شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ از اواخر سال ۱۴۰۰ بود که پتروشیمی غدیر بصورت داوطلبانه خود را عضو سامانه ستاد ایران نمود و پیشتاز در شفاف‌سازی مناقصه‌ها و مزایده‌های خود گردید که این اقدام باعث شفافیت هرچه بیشتر در این شرکت و رینگ صادراتی موجود شد.

پس از گذشت بیش از ۶ماه از عضویت داوطلبانه شرکت پتروشیمی غدیر در سامانه ستاد ایران، اکنون این پتروشیمی به یکی از شفاف‌ترین شرکت‌ها در حوزه صنعت به لحاظ انتشار تمامی مناقصه و مزایده‌های خود تبدیل شده است.

یکی از شعار‌های حسین صفاری، مدیرعامل شرکت پتروشیمی غدیر در راستای شفافیت، شفاف سازی فرآیند‌ها بود که وی توانسته تا کنون به این شعار جامه عمل بپوشاند و به پشتوانه اصول حرفه‌ای حاکمیت شرکتی و نظارت بر سیستم‌های مالی خرد و تصمیم گیری‌های صحیح باعث ایجاد شفافیت حوزه‌ی صنعت شده است.

شرکت پتروشیمی غدیر با عضویت داوطلبانه همزمان در سامانه ستاد ایران و رینگ صادراتی تبدیل به شفاف‌ترین شرکت پتروشیمی کشور در زنجیره تامین تا فروش محصولات شد.

گفتنی است که؛ سایت سامانه ستاد ایران از طریق نشانی اینترنتی setadiran.ir برای عموم مردم و تامین کنندگان کالا و خدمات قابل دسترس است و پتروشیمی غدیر اولین مناقصه عمومی خود را امروز مورخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ به صورت رسمی در این سامانه بارگزاری کرد.