گزارش تصویری مجمع فوق‌العاده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا که با حضور ۹۲.۱ درصد سهامداران برگزار شد، افزایش سرمایه نماد «بوعلی» از مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (سه هزار و پانصد میلیارد) ریال به مبلغ ۱۴.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (چهارده هزار و سیصد و پنجاه میلیارد) ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مورد تصویب قرار گرفت.