«منطقه پتروشیمی ماهشهر» برای پتروشیمی‌های جدید جا باز می‌کند

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از اختصاص 3 هزار و 300 هکتار پهنه جدید برای توسعه فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر خبر داد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به گفته پیام برزگر، در حال حاضر مراحل اخذ مجوزهای تملک زمین‌ها از سوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در حال پیگیری است و پس از این مرحله، با توجه به زیرساخت‌ها و خوراک‌های موجود، طرح‌های توجیهی تعریف می‌شوند.