مدیرعامل شرکت پتروشیمی مرجان منصوب شد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ با صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان، محمدرضا فرج‌اللهی به ‌عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی مرجان منصوب شد.