توقف یک ماهه تولید در پتروشیمی مسجدسلیمان

گفته می شود پتروشیمی مسجد سلیمان حدود یک ماه است که وارد اورهال و تولید اوره متوقف شده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ منابع خبری نزدیک به شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان درباره توقف یک ماهه این مجتمع می گویند: نقص فنی و از سرویس خارج شدن کمپرسور سنتز واحد اوره دلیل توقف پتروشیمی مسجدسلیمان است.

به عقیده این گروه این نقص با چند روز تعمیرات قابل حل بوده و واحدها می توانست به طور مجدد در مدار تولید قرار گیرند، اما تولید در این مجتمع به مدت یک ماه متوقف شده است.