اعضای جدید هیات‌مدیره مجتمع گاز پارس جنوبی معرفی شدند

ترکیب جدید هیات مدیره شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با توجه به تصمیم مجمع عمومی شرکت ملی گاز ایران اعلام شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ سعید پاک‌سرشت، احمد باهوش، حسین شمشیری، سیدمجید منبتی، ابراهیم جامعی، ابوالفضل آتش‌جامه و محمدرضا جولایی به‌عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و مهرداد عبدی، حسن اسعدی، شهرام فتحی و بهرام حیدری نیز به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره این شرکت معرفی شدند.

همه اعضای هیئت مدیره مجتمع گاز پارس جنوبی برای مدت دو سال به‌عنوان عضو هیئت مدیره مجتمع گاز پارس جنوبی انتخاب شده‌اند.