پس از بازگرداند مدیران پر حاشیه نوبت به یک مزایده رسید؛

حواشی ناتمام مدیر جوان به ظاهر انقلابی برای صنعت پتروشیمی

یکی از مدیران جوان به ظاهر انقلابی که از سوی مدیران برکنار شده دولت رئیسی منصوب شده است، این روزها مشغول ایجاد حواشی و دلسردی برای یکی از ارزآورترین صنایع کشور در دوران سخت تحریم است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار حوزه پتروشیمی خبرگزاری صنعت نفت ایران – نفیرنفت – یکی از مدیران عامل هلدینگ انرژی کشور که منصوب شده وزیر اخراجی دولت رئیسی است، این روزها در حال ایجاد دلسردی و ایجاد حواشی و مشکل برای یکی از ارزآور ترین صنایع کشور و شریان اصلی اقتصاد در دوران سخت تحریم است.

این مدیر به ظاهر انقلابی که گویا وزیر جدید دولت ابراهیم رئیسی هم قصد جدی برای تغییر او دارد، پس از آنکه مدیران عامل منصوب به جریان خاص سیاسی را پس از برکناری از جایگاه‌شان، بدون توضیح خاصی بار دیگر به بزرگترین و پرسودترین شرکت‌ها بازگرداند، اکنون به دنبال ایجاد حواشی برای دیگر هلدینگ انرژی کشور به بهانه لغو یک مزایده است.

گویا این مدیرکل هلدینگ بزرگ انرژی هنوز نمی‌داند که می‌بایست از راه قانونی و مجاری رسمی دولت و دستگاه قضا نسبت به آنچه نمی‌پسندد اقدام کند، نه از راه ایجاد حواشی رسانه‌ای برای یک صنعت ارزآور که می‌تواند منجر به آسیب شریان اصلی کشور شود.
البته قطعا اینگونه رفتارها و بسیار مورد دیگر که نزد این رسانه محفوظ است و به مرور منتشر خواهد شد، از چشم دستگاه‌های نظارتی و وزیر جدید به دور نمی‌ماند و انتظار می‌رود هرچه سریع تر با آن برخورد شود.