با حکم مدیرعامل پتروفرهنگ؛

شفیعی مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر شد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ آئین تودیع و معارفه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر با حضور حمیدرضا نجف‌پورکردی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و علیرضا بابازاده مدیرعامل پتروفرهنگ برگزار شد.