پروژه های در دست اجرای هلدینگ خلیج فارس جان دوباره می گیرند

تعدادی از مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از روند اجرای طرح های در دست اجراي منطقه عسلویه بازدید کردند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،در این بازدیدها مهندس نشان زاده معاون برنامه ریزی و کسب و کار ، دکتر قربانی معاون حاکمیت ، خدمات مشترک و سامانه ها و تعدادی از مدیران حوزه های مختلف در جریان روند فعالیت مجمتع های پارس،مبین، نوری و نیز وضعیت اجرایی پروژه های آپادانا ، هنگام ، صدف قرارگرفتند.

مهندس نشان زاده در این بازدیدها با اشاره به برنامه ریزی هدفمند شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای تکمیل طرح های نیمه تمام گفت : باید با تصمیم گیری بموقع و رایزنی با حوزه های مختلف و نیز استفاده از ظرفیت شرکت های توانمند داخلی، موانع و مشکلات طرح های در دست اجرا مرتفع و طبق مصوبات بازدیدها و زمانبندی تعیین شده، این طرح ها به بهره برداری برسند.

دکتر قربانی هم با اشاره به ضرورت ارائه گزارش روند اجرایی طرح ها گفت: با توجه به اینکه تکمیل طرح های نیمه تمام از اولویت های گروه خلیج فارس است مدیریت طرح ها باید با هماهنگی با ستاد نقش تسهیل گری ایفا کنند.

در این بازدیدها سایر مدیران از جمله مدیران تولید، HSE، طرحها و …هم به ارائه گزارش درباره حوزه های متبوع ارائه کردند.

ضرورت هم افزایی با شرکت های تابعه برای ایفای تعهدات جهت تکمیل طرح ها از دیگر مصوبات و موضوعات مطرح شده در جلسات بررسی طرح های نیمه تمام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بود.