مبادله رسمی بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس به شرکت اهداف

آیین رسمی مبادله قرارداد واگذاری سهم ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به شرکت سرمایه‌گذاری اهداف متعلق به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در محل سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از صندوق بازنشستگی صنعت نفت، روز سه‌شنبه (هشتم آذرماه) آیین رسمی مبادله قرارداد واگذاری سهم ۱۲ درصدی نماد فارس در محل سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد. بر اساس سهم ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به شرکت سرمایه‌گذاری اهداف متعلق به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت واگذار شد.

بر اساس این گزارش، با فروش بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ارزش کل ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی ایران به ثبت رسید.

رقابت بر سر بلوک ۵۸۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون سهمی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که ۱۲ درصد سهام این شرکت را شامل می‌شود، در حالی از روز شنبه (هفتم آبان‌ماه) آغاز شد که پس از سه روز رقابت نفس‌گیر، این رقابت پایان یافت تا بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی در کشور به ثبت برسد.

رقابت برای تصاحب این بلوک به قیمت پایه هر سهم ۱۳۹۷ تومان و ارزش کل پایه ۸۲ هزار میلیارد تومان در حالی میان دو شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و پالایشگاه نفت تهران آغاز شد که در پایان نخستین روز این رقابت، هر سهم «فارس» به عدد ۱۵۵۶ تومان رسید.

گفتنی است در شرایطی معامله سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به قیمت پیشنهادی ۱۸۵۱ تومان قطعیت یافت که معامله این بلوک ۱۲ درصدی، افزایش ۲.۵ برابری را نیز نسبت به قیمت تابلو «فارس» به ثبت رساند.