بومی‌سازی کمپرسورهای لیکویید رینگ پتروشیمی اروند به روش مهندسی معکوس

کمپرسورهای لیکویید رینگ شرکت پتروشیمی اروند با اعتماد به متخصصین داخلی، توسط شرکت‌های دانش بنیان به روش مهندسی معکوس بومی سازی شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند؛ این کمپرسورها که در مجتمع وظیفه‌ی ایجاد خلاء و هواگیری در پروسه های مختلف جهت فیلتراسیون و تخلیه مخلوط های گاز و بخار جهت خشک کردن را عهده دار هستند، نقشی حساس و حیاتی در روند تولید واحد های CA/S-PVC/EDC/VCM پتروشیمی اروند ایفا می‌کنند.

بر اساس اعلام کمیته‌ی ساخت داخل شرکت پتروشیمی اروند؛ باتوجه به حساسیت این تجهیزات در حفظ تداوم تولید مجتمع و با در نظر گرفتن افزایش خرابی دستگاه های مذکور و همچنین عدم امکان خرید قطعات یدکی از سازندگان اصلی به دلیل تحریم‌های یکجانبه علیه صنعت پتروشیمی کشورمان، شرکت پتروشیمی اروند با اعتماد به شرکت‌های داخلی، به روش مهندسی معکوس موفق به ساخت قطعات یدکی و کمپرسورهای مورد نیاز شد و با نصب دستگاه های مذکور در مجتمع، عملکرد آن مطلوب ارزیابی گردید.
همچنین با موفقیت شرکت در داخلی سازی به روش مهندسی معکوس و باتوجه به تحریمی بودن این برندها و به دلیل تخصصی بودن تجهیزات و عدم امکان تامین قطعات یدکی از سازنده اصلی، زمان بر بودن تعمیرات و در نهایت کاهش تولید ناشی از تعمیرات و به منظور حفظ تداوم تولید مجتمع و جلوگیری از توقف تولید، این مجتمع در نظر دارد قطعات یدکی کمپرسورهای را باهدف جلوگیری از توقف تولید یا کاهش تولید واحد SPVC  توسط شرکت های دانش بنیان داخلی سازی نمایند.