معاون برنامه‌ریزی صنایع پتروشیمی خلیج فارس خبر داد:

آغاز پیش راه‌اندازی واحد آمونیاک هنگام از اول اسفند/ راه‌اندازی پتروشیمی آپادانا از سال ۱۴۰۲/ بازگشایی درب انبارهای کالا بر روی پتروشیمی صدف

معاون برنامه‌ریزی صنایع پتروشیمی خلیج فارس خواستار بازگشایی درب انبارهای مجتمع های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس به منظور تامین بخشی از کالا و تجهیزات این طرح شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به گزارش ر‌وابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، «حسن نشان زاده » در حاشیه بازدید از طرح های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در عسلویه با بیان اینکه تعیین تکلیف مراحل ساخت، تسریع و تسهیل در راه اندازی و آغاز بهره برداری طرح های اولویت دار در دستور کار قرار گرفته است، درباره آخرین وضعیت ساخت پتروشیمی صدف خلیج فارس، گفت: با بهره برداری از این طرح شاهد تولید یک محصول استراتژیک در صنایع پائین دستی پتروشیمی خواهیم بود.

معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به پیشرفت ۷۳ درصدی ساخت این طرح تولیدکننده ESBR خواستار تعیین تکلیف قراردادهای تامین خوراک و یوتیلیتی این طرح پتروشیمی شد و گفت: تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار ساعت کار بدون حادثه در این پروژه حاصل شده که امیدواریم با همین وضعیت کار بدون حادثه شاهد بهره برداری از آن باشیم.
وی در ادامه خواستار بازگشایی درب انبارهای مجتمع های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس به منظور تامین بخشی از کالا و تجهیزات این طرح شد و افزود: با هدف چابک سازی ساختار پروژه باید شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به عنوان «مدیریت پروژه متمرکز» در این طرح مشارکت کند که قطعا به پیمانکار و کارفرما برای تسریع و تسهیل در فرآیند ساخت و آغاز مراحل راه اندازی کمک خواهد کرد.

آغاز راه اندازی پتروشیمی آپادانا خلیج فارس از سال ۱۴۰۲

نشان زاده همچنین در حاشیه بازدید از پتروشیمی آپادانا خلیج فارس هم با اشاره به پیشرفت ۸۴ درصدی این طرح متانول، گفت: یکی از مهمترین مشکلات پیش روی ساخت طرح ها و پروژه ها در صنعت نفت و پتروشیمی تاخیر مدیران در تصمیم گیری و تصمیم سازی است و این تاخیر منجر به تحمیل صرف زمان بیشتری در ساخت و تحویل پروژه ها شده است.
وی خواستار جدیت بیشتر مدیران این پتروشیمی برای تصمیم گیری و تعیین تکلیف اقدامات در دست اجرا برای تکمیل و بهره برداری این طرح شد و افزود: پایش منظم و ماهانه این پروژه در دستور کار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس قرار دارد و پیش بینی می شود مراحل راه اندازی و بهره برداری از این طرح سال ۱۴۰۲ آغاز شود.

آغاز پیش راه اندازی فاز اول هنگام تا اسفند

معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ادامه بازدید از طرح های در دست ساخت عسلویه با اشاره به پیشرفت ۸۶ درصدی ساخت واحدهای اوره و آمونیاک پتروشیمی هنگام، گفت: مراحل پیش راه اندازی این طرح باید از اول اسفند امسال آغاز شود و آستانه تحمل برای هرگونه تاخیر در راه اندازی این طرح به پایان رسیده است.
وی همچنین با ارائه پیشنهادهایی خواستار پیش راه اندازی و راه اندازی خط لوله و تاسیسات مشعل، مخازن ذخیره سازی آمونیاک، خط لوله صادرات آمونیاک و آماده سازی پایانه پتروشیمی برای تسریع در فرآیند راه اندازی واحد تولید آمونیاک پتروشیمی هنگام شد و تاکید کرد: از سال ۱۴۰۲ هم مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی واحد آمونیاک آغاز خواهد شد.