علت توقف نماد خراسان چیست؟

نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی خراسان با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان ۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.