وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:

تجربه تأمین مواد اولیه فولادی‌ها در صنایع پتروشیمی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تجربه تأمین مواد اولیه صنایع فولادی بدون سهمیه بندی را در برخی محصولات صنایع پایین دستی پتروشیمی اجرا می‌کنیم.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ سیدرضا فاطمی امین افزود: در تولید، سه مؤلفه بازار فروش، مواد اولیه و تأمین مالی باید مورد توجه قرار گیرد که بازار فروش به عنوان مهمترین مؤلفه‌ای است که تولید کننده آن صنعت باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد.

وی ادامه داد: در حوزه مواد اولیه در بخش صنایع فلزی و فولاد کاملاً تنظیم بازار صورت گرفته و تاکنون کاستی گزارش نشده است مگر در مواردی خاص.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر یک واحد تولیدی در برخی موارد خاص در زمینه تأمین فولاد و ورق مشکل داشته باشد دلیل آن استفاده بخش عمده‌ای از صنایع از مواد اولیه فولادی است که این موارد به ندرت اتفاق می‌افتد.

فاطمی امین با اشاره به تجریه تنظیم بازار صنایع فولادی در برخی صنایع دیگر افزود: با تجربه‌ای که در تنظیم بازار مواد اولیه صنایع فولادی داشتیم، توانستیم مواد اولیه این صنایع را بدون سهمیه بندی به تولید کنندگان عرضه کنیم و هم اکنون آن تجربه را در حوزه پتروشیمی به صورت آزمایشی بر روی یکی دو محصول پتروشیمی از صنایع پایین دستی (پ پ) در حال اجرا هستیم.

به گفته وی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت امیدواریم بتوانیم این تجربه موفق را در تمامی محصولات پتروشیمی گسترش دهیم.

فاطمی امین افزود: یکی از صنایع وابسته به پتروشیمی صنعت نساجی است که برای تأمین مواد اولیه این صنعت (پ پ) از صنایع پایین دستی پتروشیمی برای تولید الیاف مصنوعی استفاده می‌شود و بخش دیگر مواد اولیه این صنعت پنبه است که در حال پیگیری از وزارت جهاد کشاورزی هستیم و با سازو کاری که در سایر صنایع در تأمین مواد اولیه آن به نتیجه رسیده ایم در مورد صنعت نساجی هم پیگیری می‌کنیم.