معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد:

مدیریت تولید با هدف تامین پایدار انرژی در مجتمع های پتروشیمی

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اهمیت تامین پایدار انرژی و مدیریت تولید گفت: در تلاش هستیم که خوراک شرکت های پتروشیمی افزایش یابد تا مجتمع ها در فصل سرد سال با محدودیت گاز مواجه نشوند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیرنفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پنل تخصصی پتروشیمی که در حاشیه همایش مدیران ارشد صنعت نفت برگزار شد، اظهار کرد: به توجه به روند توسعه صنعت پتروشیمی همکاری، تعامل و برنامه ریزی های منسجم می تواند ضمن کاهش خام فروشی در این صنعت، محصولات با ارزش افزوده بالا تولید شود که افزون بر تامین نیازهای داخلی، روانه بازارهای صادراتی شود.

وی با بیان این که محورهای مورد اشاره مهندس جواد اوجی وزیر نفت در همایش مدیران ارشد صنعت نفت بایددر ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد، گفت:  ایجاد امید و انگیزه در نیروهای انسانی باید همواره مورد توجه قرار بگیرد، زیرا بهره گیری از کارکنان کار آمد، متخصص و متعهد یکی از مهمترین موارد اثربخش در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی است.

شاهمیرزایی افزود: طرح های توسعه ای پتروشیمی به تدریج امسال و سال های آتی به تولید خواهند رسید و برای این طرح ها باید برای تامین خوراک پایدار پیش بینی  برنامه ریزی هایی صورت گیرد.

وی به نقش مهم هلدینگ ها و بخش خصوصی برای تکمیل طرح های تکمیل زنجیره ارزش اشاره کرد و گفت: رصد و پیگیری ساخت و تکمیل طرح ها از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با جدیت از سوی مدیریت طرح های NPC در حال انجام است وآماده هرگونه همکاری و حمایت برای رفع برخی مشکلات موجود در طرح ها هستیم.

معاون وزیر نفت تامین مالی طرح ها را یکی از موارد مهم و راهبردی برای توسعه صنعت پتروشیمی ایران برشمرد و تصریح کرد: برای تامین مالی طرح ها باید از ظرفیت های موجود در نظام بانکی ونیز جذب سرمایه های سرگردان بهره گرفت.

 شاهمیرزایی با بیان این که تامین پایدارانرژی و مدیریت تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است بیان کرد: در تلاش هستیم که خوراک شرکت های پتروشیمی افزایش یابد و مجتمع ها در فصل سرد سال با محدودیت گاز مواجه نشوند.

افزایش تقاضا برای خرید کاتالیست های ایرانی از سوی شرکت های خارجی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی باتاکید بر این که کاتالیست های ایرانی که از سوی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و شرکت های همکار در اختیار مجتمع های متقاضی قرار گرفته است به خوبی جایگاه و بازار خود را تثبیت کرده اند ،گفت: خوشبختانه تقاضا برای خرید کاتالیست های ایرانی از سوی شرکت ها داخلی و همچنین کشورهای خارجی در حال افزایش است که این امر نشان دهنده توانمندی و دانش موجود در کشور است .

وی با بیان اینکه تمام کاتالیست های مورد نیاز پتروشیمی ها تا پایان دولت سیزدهم بومی سازی خواهد شد،ادامه داد: سند جامع کاتالیست بومی سازی شده است و فرایند تدوین سند جامع دانش فنی نیز باید توسط شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تسریع گردد تا  صنعت پتروشمی ایران بتواند مسیر رشد و توسعه خود را با اطمینان به دانش داخل با شتاب بیشتری طی کند.

شاهمیرزایی با بیان این که افزون بر تامین دانش فنی و کاتالیست باید برای تامین تجهیزات و کالا های مورد نیاز صنعت به شرکت های ایرانی معتبر و توانمند و سازندگان داخلی نیز می توانند نقش آفرین باشند، گفت: استفاده از تمام ظرفیت های داخلی ، منجر به توسعه کشور خواهد شد.

 تاکید بر استفاده از خوراک های بین مجتمعی

هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه ریزی وزارت نفت نیز در پنل تخصصی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نقش مهم صنعت پتروشیمی در توسعه کشور اشاره کرد و گفت: این صنعت برای تامین خوراک مورد نیاز خود می تواند از خوراک های بین مجتمعی بیش از گذشته استفاده کند .

وی افزود:  برنامه ریزی های لازم برای تامین خوراک پتروشیمی ها با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال انجام است و متنوع شدن سبد خوراک پتروشیمی ها می تواند نیازهای موجود را تامین کند.

 فلاحتیان  با تاکید بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش متانول گفت: این محصول استراتژیک در صورت تکمیل زنجیره  ارزش افزوده مطلوبی ر ا به همراه خواهد داشت و شرکت های متانولی باید در این مسیر گام بردارند.

 به گزارش نیپنا، در این پنل تخصصی  زینب قیصری مشاور وزیر نفت در امور بانوان و پیام برزگر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و سایر مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیدگاه ها، راهکارها  و نظرهای خود درباره وضعیت کنونی صنعت پتروشیمی و راهکارهای توسعه پایدار و متوازن را بیان کردند.