تازه‌ترین انتصاب‌ها در شرکت ملی گاز ایران

معاون وزیر نفت در امور گاز در احکامی جداگانه مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار این شرکت و مدیرعامل و نایب‌ رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان هرمزگان را منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛مجید چگنی در این احکام، «مسلم رحمانی» را به‌عنوان مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، «علیرضا بیات» را به‌عنوان مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی گاز ایران و «علی ذاکری» را به‌عنوان مدیرعامل و نایب‌ رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان هرمزگان منصوب کرد.

این افراد پیش از این سرپرست مجموعه‌های یادشده بودند.