وضعیت پرونده بدهی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

بدهی ۸۰۲ میلیارد تومانی وپترو به شرکت ملی صنایع پتروشیمی

آخرین وضعیت پرونده بدهی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص اصل و جرائم تاخیر ۸۰۲ میلیارد تومان است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ آخرین وضعیت پرونده بدهی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با نماد وپترو به شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) در خصوص اصل و جرائم تاخیر تادیه بدهی حکایت از این دارد که اصل و جرائم تاخیر بدهی به میزان حداقل ۳۳۳ و حداکثر ۴۹۶ میلیارد تومان اعلام شده و پس از اعتراض شرکت پرونده به هیات پنج نفره ارجاع شد که طی دو سناریو مبالغ ۴۸۰ و ۵۸۴ میلیارد تومان تعین شد.

ذخیره مربوط به بدهی ها در دفاتر این شرکت مبلغ ۸۰۲ میلیارد تومان بوده که پس از اعتراض های انجام شده به نتایج گزارشات، نهایتاً مبلغ بدهی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شرکت صنایع ملی پتروشیمی(NPC) پس از استعلام از شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، به میزان۵.۰۶۷ میلیارد ریال اعلام گردید و مذاکرات جهت تعیین شیوه پرداخت بدهی مذکور با شرکت NPC در جریان است.