درپی افت فشار گاز صنایع؛

صنایع پتروشیمی کرمانشاه تعطیل شد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛صنایع پتروشیمی کرمانشاه یکی از اوره‌سازان ایرانی از قطع دریافت خوراک، تعطیلی و توقف کامل تولید تا اطلاع ثانوی خبر داد و اعلام کرد: این پتروشیمی به دلیل افت فشار گاز در خطوط لوله غرب کشور تعطیل شد.