جزئیات ۱۳ طرح راهبردی زنجیره پروپیلن

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف خودکفایی و توسعه اقتصادی کشور اقدام به تعریف ۱۳ طرح سرمایه‌گذاری در زنجیره پروپیلن با حجم حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف خودکفایی و توسعه اقتصادی کشور اقدام به تعریف بیست بسته طرح سرمایه‌گذاری در پنج زنجیره اصلی پتروشیمی با حجم سرمایه گذاری ۳.۹ میلیارد دلار کرده است.

با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها طی برنامه‌های پنج ساله هفتم و هشتم توسعه، سالیانه ۳.۷ میلیون تن محصول پایین‌دستی با ارزش افزوده بالا جهت تامین خوراک صنایع پایین‌دستی و تنوع‌بخشی به محصولات و مقاصد صادراتی کشور خواهد افزود.
جزئیاتی از ۶ طرح راهبردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زنجیره پروپیلن در جدول ۱ آورده شده است. پروپیلن به جهت اهمیت راهبردی آن به عنوان خاویار صنعت پتروشیمی از آن یاد می‌شود.
مجموع سرمایه‌گذاری ۱۳ طرح زنجیره پروپیلن که توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تدوین شده است حدود ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
جدول ۱- ۶ طرح زنجیره پروپیلن