مارون شفاف سازی کرد

پتروشیمی مارون در خصوص دلایل انحراف سود خود شفاف سازی کرد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پتروشیمی مارون درخصوص اطلاعیه منتشره در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ شهریور امسال و دلایل انحراف سود به نسبت مدت مشابه سال قبل برای سهامدان خود شفاف سازی کرد که اطلاعات آن به شرح ذیل می‌باشد:

۱. قیمت خوراک از ۳۵۳ دلار در سال ۱۴۰۰ به ۴۱۰ دلار در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است

۲. هزینه یوتیلیتی ماهانه از ۴۵۰ میلیارد ریال به ۲۲۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.

۳. میانگین قیمت صادراتی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل  از ۷۴۰ دلار به ۶۶۶ دلار کاهش داشته است.

۴. کاهش تولید و فروش در ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۸۳۱ هزار تن به ۸۰۱ هزار تن، عمدتا به دلیل اورهال واحد اتیلن اتیلن گلایکول و تعویض و بارگذاری کاتالیست نقره بوده است که تا پایان سال جبران خواهد شد.