مجموع تولید ۹ ماهه صنعت پتروشیمی با ۷ درصد رشد به ۵۳ میلیون تن رسید

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: مجموع تولید انواع محصولات پتروشیمی در بازه زمانی 9 ماهه امسال 53 میلیون تن است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بیژن چگنی اظهار کرد: مجموع تولید ۹ ماهه امسال صنعت پتروشیمی با میانگین ۷۱درصد ظرفیت اسمی به حدود ۵۳ میلیون تن رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۷درصد رشد داشته است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تولید مجتمع های پتروشیمی به ۷۵درصد ظرفیت اسمی برسد.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: به دلیل محدودیت ها و مصارف بالای گاز خانگی و صنعتی ، این مدیریت بر اساس عملکرد تولید و تعهد های صادراتی و داخلی شرکت ها و برنامه تعمیرات اساسی سالانه پتروشیمی ها نسبت به استفاده حداکثری از گاز دریافتی صنعت پتروشیمی اقدام می کند.

وی ادامه داد: درصد تولید مجتمع های پتروشیمی نسبت به ظرفیت اسمی در پایان دولت دوازدهم (مرداد سال ۱۴۰۰) حدود ۶۷درصد بوده است .

مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: میزان تحویل کود اوره به وزارت جهاد کشاورزی در ۹ ماهه سال جاری ۹۶ درصد نسبت به سهمیه تعهد شده بوده است.