رشد ۳.۵ درصدی فروش محصولات پتروشیمی مارون در ۹ ماه نخست امسال

مجموع فروش پتروشیمی مارون در ۹ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۸۰۹ میلیارد تومان بیشتر شده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ جمع فروش صادراتی و داخلی شرکت پتروشیمی مارون تا پایان آذر ۱۴۰۱ و دوره ۹ ماهه نخست سال جاری، معادل ۲۳۹۱۵ میلیارد تومان بوده است که این رقم در مدت مشابه سال قبل معادل ۲۳۱۰۶ میلیارد تومان بوده که نشان دهنده رشد ۳.۵ درصد فروش داخلی و صادراتی شرکت پتروشیمی مارون در ۹ ماه اول ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

رشد ۸۰۰ میلیارد تومانی فروش مارون طی ۹ ماه ابتدایی امسال

براساس این آمار میزان فروش در پتروشیمی مارون ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

فروش ۹ ماه ۱۴۰۱ ۹ ماه ۱۴۰۰ رشد – درصد
فروش داخلی ۱۸۸۸۶ ۱۶۹۹۵ ۱۱.۱۲
فروش صادراتی ۵۰۲۸ ۶۱۱۰ ۱۷.۷-
جمع فروش شرکت پتروشیمی مارون ۲۳۹۱۵ ۲۳۱۰۶ ۳.۵

براساس گزارش صورت های مالی پتروشیمی مارون در کدال بورس در پایان آذر ۱۴۰۱، جمع فروش صادراتی و داخلی شرکت پتروشیمی مارون تا پایان آذر ۱۴۰۱ و دوره ۹ ماهه نخست سال جاری، معادل ۲۳۹۱۵ میلیارد تومان بوده است که این رقم در مدت مشابه سال قبل معادل ۲۳۱۰۶ میلیارد تومان بوده که نشان دهنده رشد ۳.۵ درصد فروش داخلی و صادراتی شرکت پتروشیمی مارون در ۹ ماه اول ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل است.به عبارت دیگر، مجموع فروش پتروشیمی مارون در ۹ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۸۰۹ میلیارد تومان بیشتر شده است.