درآمدهای نفتی دولت برای سال ۱۴۰۲ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی شد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی درآمد خالص دولت از درآمدهای نفتی در نشست این کمیسیون خبر داد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مهرداد گودرزوند چگینی در تشریح نشست روز یکشنبه (دوم بهمن‌ماه) کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: در این نشست درباره مقدار و قیمت فروش نفت در بودجه سال آینده بحث و تبادل نظر شد، همچنین درباره افزایش میزان سهم شرکت ملی نفت از محل فروش نفت مباحثی رخ داد.

وی افزود: در جریان این نشست موضوع درآمد خالص دولت از درآمدهای نفتی که از چند جزء قیمت نفت، درآمدهای ارزی، مقدار صادرات و قیمت ارز حاصل می‌شود، بررسی شد.