نجات از ورشکستگی؛ پتروشیمی فارابی چگونه به چرخه‌ی حیات بازگشت؟

اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سال ۱۳۹۸ که پتروشیمی فارابی به دلیل بدهی انباشت سنگین و سوء مدیریت تا آستانه تعطیلی رفته بود، اقدامات مسئولانه اسداله غلامپور مدیرعامل وقت پتروشیمی امیرکبیر، مدیرعامل وقت تاپیکو و محمدجواد بدری مدیرعامل پتروشیمی فن آوران جان تازه‌ای به پتروشیمی فارابی بخشید.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  پس از نشستی که با حضور سهامداران عمده پتروشیمی فارابی (پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی فن‌آوران و هلدینگ تاپیکو) با هدف احیای این پتروشیمی برگزار شد، تصمیم همراه با ریسک اما مقتدرانه مدیر عامل وقت پتروشیمی امیرکبیر، اسدالله غلامپور (سهامدار ۳۳ درصدی پتروشیمی فارابی) و مدیر عامل وقت پتروشیمی فن آوران محمدجواد بدری به تزریق منابع مالی، پیگیری رفع مشکلات مالیاتی، تامین سرمایه در گردش و تصمیم و تدبیر بموقع در تغییر مدیر عامل وقت پتروشیمی فارابی همراه با تعامل کامل منجر شد تا فارابی بار دیگر روزهای خوش را به خود ببیند و به جمع تولیدکنندگان محصولات آروماتیک صنعت پتروشیمی کشور بازگردد.

 

منصفانه است در باب احیای بموقع قدیمی ترین پتروشیمی کشور، یعنی پتروشیمی فارابی، در کنار توجه به اقدامات مدیریتی و تصمیمات سخت محمود فخرایی مدیرعامل فعلی فارابی، به نقش مدیران کارآمد و ریسک پذیر وقت شرکتهای امیرکبیر و فن آوران با اخذ تصمیمات بموقع، اشاره کنیم و قدردان این تصمیم جهادی و مقتدرانه که امروز منجر به یک ساحل امن برای کارکنان این مجموعه قدیمی شده است، باشیم.