مدیرعامل جدید پتروشیمی شازند منصوب شد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ با حکم سرپرست و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، علیرضا خلیلی نیا به عنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی شازند، منصوب شد.