انتصاب سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی عبدالله حسینیان را به‌عنوان سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از شرکت ملی نفت ایران، با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، عبدالله حسینیان به‌عنوان سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت منصوب شد.

متن این حکم به این شرح است:

انتصاب سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران