احداث واحد‌های پلی الفین در مارون

یکی از اهداف مهم در صنایع پایین دستی پتروشیمی مارون ایجاد حداکثر ارزش افزوده در سبد محصولات تولیدی است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ توجه به نکاتی هنگام توسعه این صنایع می‌تواند ما را در رسیدن به این هدف یعنی ایجاد حداکثر سود با فروش سبد محصولات یاری کند. محقق شدن این هدف مستلزم رهایی از دیدگاه سنتی و تک بعدی در رابطه با افزایش اسمی تنها ظرفیت پتروشیمی می‌باشد.

باید تأکید کرد ایجاد زنجیره ارزش صرفاً در احداث واحد‌های پتروشیمی جدید خلاصه نمی‌شود. قبل از احداث هر واحد پتروشیمی ابتدا باید سبد محصولات قابل عرضه کشور در منطقه چه به صورت خام، چه در قالب محصولات واسطه‌ای و چه نهایی را مدنظر قرار داد و برای ایجاد سبد محصولات متنوع‌تر در بازار اقدام به بروز کردن واحد‌های موجود و در صورت نیاز احداث واحد جدید کرد.

در این باره باید گفت زنجیره ارزش در واحد‌های پتروشیمی عموماً به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱- زنجیره ارزش الفین ها؛ ۲- زنجیره ارزش گاز سنتز؛ ۳- زنجیره ارزش آروماتیک‌ها

در دسته زنجیره ارزش الفین‌ها، اتیلن، پروپیلن، بوتادین و بوتیلن به عنوان خوراک وجود دارد. به طور کلی الفین‌های سبک بیش از نیمی از سهم مواد پایه تولیدی پتروشیمی‌های دنیا را به خود اختصاص داده اند و از این لحاظ جایگاه مناسبی دارند.

به همین منظور مدیریت شرکت پتروشیمی مارون با توجه به خوراک اتیلن مازاد در منطقه و بر اساس اهداف بلند مدت و توسعه اقتصادی پایدار و جهت جلوگیری از خام فروشی تصمیم به تکمیل زنجیره ارزش و اجرای پروژه مطالعه امکان سنجی تولید محصولات پلی الفینی (از جمله پلی اتیلن سنگین و پلی اتلین سبک خطی (HDPE/LLDPE)) گرفت که در این راستا بررسی‌ها توسط شرکت‌ها و مشاورین خبره در حال انجام می‌باشد.