افزایش قیمت پلی‌پروپیلن در بازار جهانی

بسته شدن واحد‌های تولید پلی‌پروپیلن در خاورمیانه باعث کمبود عرضه این محصول وافزایش قیمت آن شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  دو واحد تولیدی پلی‌پروپیلن به دلیل انجام تعمیرات برنامه‌ریزی شده در خاورمیانه تعطیل شدند که در شروع ماه فوریه تعمیرات آنها آغاز شده و تا ۵۰ روز ادامه خواهد یافت.

فعالان بازار نگران تامین پلی‌پروپیلن با توجه به انجام تعمیرات در واحدهای تعطیل شده هستند.

در طی انجام تعمیرات، ۸۸۰هزار تن پلی‌پروپیلن کمتر به بازار عرضه می گردد.

از اکتبر سال ۲۰۲۱ تا اکتبر سال ۲۰۲۲میزان صادرات پلی‌پروپیلن عربستان بین ۳۶۰تا ۵۰۰هزارتن بوده که بخش عمده آن به خاورمیانه و آفریقا،جنوب و جنوب شرق آسیا بوده است.

کمترین میزان صادرات عربستان به کشورهای شرق اروپا بوده است.