حضور پتروشیمی بندرامام در ششمین دوره جایزه ملی تعالی منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی پتروشیمی بندرامام براساس مدل استاندارد ۳۴۰۰۰ تعالی منابع انسانی مورد ارزیابی قرارگرفت.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بندرامام، مدیریت منابع انسانی شرکت در تاریخ ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ براساس ۱۴ فرایند و ۱۲ نگرش منطبق با سطوح بلوغ استاندارد ۳۴۰۰۰ توسط ارزیابان خبره و برجسته ششمین دوره جایزه ملی منابع انسانی مورد ارزیابی قرارگرفت.

جلسه افتتاحیه این ارزیابی در روز سه شنبه مورخ ۱۸ بهمن ماه با حضور آقای دکتر انصاری نیک مدیر عامل پتروشیمی بندرامام، دکتر علیرضا محمدی مدیر منابع انسانی  و دیگر مدیران و روسای شرکت در مجتمع پتروشیمی بندرامام برگزار شد.

گزارش جلسه اختتامیه ارزیابی در روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ با حضور مدیران و روسای شرکت پتروشیمی بندرامام توسط ارزیابان ۳۴۰۰۰ ارائه گردید.

گفتنی است نتایج ارزیابی پتروشیمی بندرامام در تاریخ دوم و سوم اسفند ماه سال جاری در مراسم هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی و ششمین دوره جایزه منابع انسانی در محل دانشگاه تهران اعلام خواهد شد.