حضور ارزیابان جایزه تعالی صنعت پتروشیمی در پتروشیمی اروند

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند؛ هم زمان با اجرای ممیزی نهمین دوره فرآیند ارزیابیِ شرکت‌های صنعت پتروشیمی و گروه ذی‌نفعان، ارزیابان از تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه با حضور در شرکت پتروشیمی اروند به ارزیابی موضوعات مرتبط با نهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی بر اساس مدل تعالی سازمانی بنیاد علمی مدیریت کیفیت اروپا (EFQM ) پرداختند و لازم به ذکر است ۴۰ شرکت از پتروشیمی های کشور و ذی نفعان کلیدی، در این دوره از جایزه تعالی حضور فعال داشته و نتایج حاصله پس از بررسی های لازم از سوی هیئت داوری اعلام خواهد گردید.