لزوم سرمایه گذاری ١٨ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران گفت: تا سال ۱۴۰۴ باید ۱۸ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنیم که شرکت‌های داخلی باید سهم بالایی در این زمینه داشته باشد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  احمد مهدوی ابهری با بیان اینکه با بیان اینکه پتروشیمی مقابل خام‌فروشی است و منابع هیدروکربوری که از زمین استخراج شده در صنعت پتروشیمی به ارزش افزوده تبدیل می‌شود، اظهار کرد: باید نگاه، نگاه جهانی به پتروشیمی باشد، قیمت گاز پتروشیمی‌ها باید متناسب با قیمت جهانی گاز باشد و با افزایش یا کاهش آن، افزایش یا کاهش یابد.

وی با بیان اینکه قیمت گاز هم‌اکنون در هنری‌هاب کمی بیش از هشت سنت است اما برای بودجه سال آینده، ۲۸.۵ سنت برای قیمت گاز پتروشیمی‌ها دیده شده است، گفت: همه پتروشیمی‌ها تحریم هستند اما ما از تحریم بیرونی و خارجی هیچ هراسی نداریم؛ مشکل ما تحریم داخلی است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با بیان اینکه صنعت پتروشیمی شاگرد اول صادرات، ارزآوری و رفع تعهد ارزی در کشور است، گفت: ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی و ۳۰ درصد بازار سرمایه متعلق به پتروشیمی‌ها است.

وی اظهار کرد: مشکل تأمین کسری بودجه از افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در ریاست جمهوری مطرح شده و رئیس جمهوری قول داده‌اند که این مسئله را حل کنند، زیرا پتروشیمی‌ها محور هستند و صنایع دیگر نیز تحت تأثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران گفت: ما به دنبال جلوگیری از تصمیم اخیر مجلس درباره دریافت مالیات پنج درصدی از شرکت‌های پتروشیمی که خام‌فروشی و نیمه‌خام فروشی دارند و دفاع از پتروشیمی‌ها هستیم.