دانشگاه امیرکبیر ادعای تقلب در آزمون پتروشیمی مارون را تکذیب کرد

دانشگاه امیرکبیر مطلبی را که مبنی بر ادعا تقلب در آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی مارون، تکذیب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ دانشگاه امیرکبیر طی نامه‌ای ادعای تقلب در آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی مارون، تکذیب کرد.

متن نامه به شرح زیر است؛

دانشگاه امیرکبیر ادعای تقلب در آزمون پتروشیمی مارون را تکذیب کرد