رییس هیات مدیره پتروشیمی مسجد سلیمان منصوب شد

طی جلسه ای که امروز از سوی اعضای هیات مدیره پتروشیمی مسجد سلیمان برگزار شد ؛ یوسف داودی به عنوان رییس هیات مدیره پتروشیمی مسجد سلیمان منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ طی جلسه ای که امروز از سوی اعضای هیات مدیره پتروشیمی مسجد سلیمان برگزار شد ؛ یوسف داودی به عنوان رییس هیات مدیره پتروشیمی مسجد سلیمان منصوب شد.

یوسف داوودی که طراح و‌سازنده پتروشیمی مسجد سلیمان و کارآفرین نمونه کشوری است پیش از این نیز مدیرعامل پتروشیمی مسجد سلیمان را نیز  در کارنامه دارد و پس از وقفه ای دوباره به پتروشیمی مسجد سلیمان بازگشت.سهامداران امید دارند تا پس از تغییرات مدیریتی جدید پتروشیمی مسجد سلیمان به ریل توسعه و ارزش آفرینی بازگردد و شاهد شکوفایی و تولید این پتروشیمی با حداکثر ظرفیت باشیم.