شروع مجدد فعالیت متوقف شده پتروشیمی شیراز

واحدهای اوره و آمونیاک منطقه 3 شرکت پتروشیمی شیراز از 7 اسفند 1401 بطور کامل در مدار تولید قرار گرفت.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ بر اساس اطلاعیه کدال، با توجه به لغو محدودیت استفاده از گاز خوراک و هماهنگی های صورت پذیرفته با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت گاز استان فارس، واحدهای اوره و آمونیاک منطقه ۳ این شرکت از ۷ اسفند ۱۴۰۱ بطور کامل در مدار تولید قرار گرفت.

همچنین با افزایش ظرفیت تولید در واحد های اوره و آمونیاک منطقه ۲ ،کلیه واحدها با ظرفیت اسمی در حال فعالیت هستند.