مدیر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت منصوب شد

وزیر نفت با صدور حکمی، مدیر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت را منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در حکم جواد اوجی خطاب به محسن حقیقی‌مقدم آمده است:

«بنا به پیشنهاد معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نظر به تخصص، تعهد و تجارب جناب‌عالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان «مدیر مرکز توسعه میریت صنعت نفت» منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های مدیریتی عظیم صنعت نفت نسبت به اهم مأموریت‌های ذل اقدام کنید:

۱- برنامه‌ریزی در راستای تأمین نیازهای مدیریتی صنعت نفت با اهتمام به استقرار تمام فرآیندهای نظام جامع توسعه مدیریت.

۲- به‌روزرسانی تمامی فرآیندهای ارزیابی، توسعه و توانمندسازی، ساماندهی و پایش عملکرد مدیران و صاحبان گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای در صنعت نفت.

۳- هماهنگی با معاون محترم وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به‌عنوان دبیر شورای سیاست‌گذاری و راهبری مرکز توسعه مدیریت، مشارکت و همفکری با سایر اعضای شورای مذکور.

۴- استقرار سامانه جامع توسعه مدیریت برای شفافیت، پاسخگویی و تسریع در انجام مأموریت‌های مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت.

۵- یکپارچه‌سازی فرآیندهای توسعه مدیریت در سطح صنعت نفت، سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرا در سطوح عملیاتی و پایه از سوی مراکز ارزیابی و ادارات آموزش سطح صنعت نفت.

توفیق جناب‌عالی در انجام وظایف و مأموریت‌های محوله را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»