آمریکا ۶ شرکت و ۲۰ کشتی مرتبط با ایران را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز از اعمال تحریم‌های جدید در ارتباط با ایران خبر داده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز پنجشنبه از اعمال تحریم‌های جدید در ارتباط با ایران خبر داده است. در فهرستی که روی وب‌سایت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته اسامی ۶ شرکت مستقر در کشور‌های ایران، امارات، چین و ویتنام دیده می‌شود.