بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲؛

دولت مجاز به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها شد

نمایندگان مجلس دولت را مجاز به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها با شروط مندرج در متن قانون کردند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء یک بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی جزء یک بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید.