مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری اهداف منصوب شد

ذبیح اله نعیمی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری اهداف منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ طی حکمی از سوی بیات ؛ ذبیح اله نعیمی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری اهداف منصوب شد.

نعیمی پیش از این عضو هیات مدیره و قایم مقام شرکت سرمایه گذاری اهداف بود.