بررسی فروش ماهانه شرکت پتروشیمی مارون؛

افت و خیز درآمد ماهانه «مارون»

شرکت پتروشیمی مارون با مالکیت بیش از 18 درصدی شرکت پتروشیمی تابان فردا و شناوری 26 درصدی سهام خود در بازار دوم فرابورس با ارزش بازاری حدود 147 هزار میلیارد تومانی به فروش 2700 میلیارد تومانی در بهمن ماه 1401 رسیده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛شرکت پتروشیمی مارون در زمینی به مساحت ۱۰۸ هکتار و در دو منطقه جغرافیایی احداث گردیده است. واحد بازیابی اتان در زمینی به مساحت ۱۷ هکتار در کلیومتر ۱۵ جاده اهواز – ماهشهر احداث شده است. و در این واحد خوراک واحد الفین تولید و با خط لوله به طول ۹۵ کیلومتر به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ارسال می شود.

واحد الفین به همراه واحدهای پلیاتیلن سنگین، پلیپروپیلن، اتیلن اکساید و اتیلن گالیکول و سرویس‌های جانبی و آفسایت در زمینی به مساحت ۹۱ هکتار در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی احداث گردیده است.

مواداولیه شرکت پتروشیمی مارون عمدتاً شامل گاز اتان می باشد که از NGLهای اطراف اهواز جمع آوری و در واحدهای اتان در ۳۵ کیلومتری اهواز بازیابی و تصفیه و از طریق خط لوله به طول ۹۵ کیلومتر به سایت ۲ واحد الفین انتقال داده می شود .یادآوری می شود که خوراک گاز اتان از طریق شرکت ملی نفت و طی قرارداد فی مابین به این شرکت تحویل داده می شود.

شرکت پتروشیمی مارون در ازدیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با فروش ۳ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومانی توانست بیشترین فروش سال را ثبت کند که پس از آن با رویه منفی همراه شد .

این شرکت از خردادماه تا شهریور ماه این رویه کاهش درآمد ماهانه خود را ادامه داد تا جایی که در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به رقم ۱ هزار و ۹۵۹ میلیارد تومانی رسید که میزان کمترین میزان فروش در سال گذشته بود.

مارون با این فروش فاصله قابل توجه ۱۴۰۰ میلیارد تومانی را بین بیشترین و کمترین فروش برای سال گذشته ایجاد کرد. اما این شرکت توانست روق را در نیمه دوم سال به نفع خود برگردانند و پس از افزایش درآمد در پاییز در نهایت در آذر ماه فروش ۳ هزار میلیارد تومانی را بدست آورد تا دوباره به سطح فروش بهاره خود برسد.

اما این فروش در زمستان دوامی نداشت و دی ماه را با افت ۶۰۰ میلیارد تومانی نسبت به ماه پیشین خود شروع کرد و بهمن ماه را نیز به رقم ۲۷۰۰ میلیارد تومانی دست پیدا کرد.

پترروشیمی مارون طرحهای توسعه ای شرکت خود را در دو دسته طرحهای توسعه ای داخل مجتمع مارون و طرح های سرمایه گذاری خارج از مجتمع مارون تقسیم بندی کرده است.

خالص سازی اتیلن اکساید ، پروژه های جمع آوری گازهای مشعل مناطق نفت خیز جنوب و  پروژه جمع آوری و حذف ترکیبات آلی فرار از سطح تصفیه خانه مارون از جمله طرح های توسعه ای داخلی این مجتمع است .

همچنین شرکت پتروشیمی لاله ، شرکت پتروشیمی بوشهر ، شرکت پتروشیمی سلمان فارسی  و شرکت پتروشیمی ایلام را باید در دسته  طرح های سرمایه گذاری خارج از مجتمع مارون جای داد .

این شرکت در دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ به رقم ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی دست یافته است که سهم بهای تمام شده از این مبلغ ۱۸ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان ثبت شده است. تا شرکت پتروشیمی مارون در نه ماهه سال ۱۴۰۱ به رقم ۵ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان سود ناخالص دست پیدا کند و با افزایش حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومانی در سر فصل سایر درآمد ها و با کسر هزینه های مربوطه دوره خود،  به سود ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی برسد.

ناگفته نماند که این میزان سود خالص برای دوره قبل  ( نه ماهه ۱۴۰۰ ) رقم ۱۰ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بوده است.

مارون