افزایش ۱۳۸ درصدی صادرات پتروشیمی فن آوران در اسفند ۱۴۰۱

میزان صادرات پتروشیمی فن آوران در اسفند ۱۴۰۱ افزایش ۱۳۸ درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ داشته است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  پتروشیمی فن آوران که با نماد شفن در بازار سرمایه شناخته می‌شود در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۵۵ میلیارد تومان صادرات داشته است میزان صادرات فن آوران در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۷۳ میلیارد تومان بود در واقع صادرات پتروشیمی فن آوران بالغ بر ۱۳۸ درصد افزایش داشته است.

فروش ۹۵۵ میلیاردی اسید استیک و متانول صادراتی

متانول و اسید استیک از محصولات اصلی پتروشیمی فن آوران می‌باشد که میزان تولید آن‌ها نیز در دوره یک ماه اسفند ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. میزان تولید متانول صادراتی در اسفند سال گذشته به ۵۸.۸۲۳ هزار تن رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۷.۱۷۸ هزار تن افزایش داشته و میزان تولید اسید استیک صادراتی به ۴.۵۰۷ تن رسیده و به نسبت مدت مشابه سال قبل ۴.۴۲۲ هزار تن افزایش داشته است که جمعا به بالغ بر ۹۵۵ میلیارد تومان ارزش صادرات این دو محصول بوده است.

محصولات میزان تولید اسفند۱۴۰۱ میزان تولید اسفند ۱۴۰۰ میزان افزایش تولید
متانول صادراتی ۵۸۸۲۳ ۴۱۶۴۵ ۱۷۱۷۸
اسید استیک صادراتی ۴۵۰۷ ۸۵ ۴۴۲۲

همچنین هزینه گاز شیریین طبیعی در دوره یک ماهه اسفند ۱۴۰۱ به میزان ۲۱۵ میلیارد تومان و هزینه سوخت گاز طبیعی به میزان ۲۸ میلیارد تومان اعلام گردیده است.