آریاساسول⁩ در سال مالی ۱۴۰۱

سود خالص ۱۴۰۱ ‌آریا⁩ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸٪ کاهش یافت و در بهترین حالت برابر با سود سال مالی ۱۳۹۹ بود.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ هزینه های عملیاتی امسال ‌آریاساسول⁩ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایشی ۲۰ درصدی را تجربه کرد.

سود خالص ۷۵۶ تومان (به ازای هر سهم) نسبت به سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ کاهش به ترتیب ۲۰ و ۳۴ درصدی را نشان می دهد.

هزینه مسئولیت های اجتماعی شرکت از مبلغ ۳۲/۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

طرح پلی اتیلنی جدید این مجتمع تا انتهای سال ۱۴۰۱ به پیشرفت ۳۳ درصدی رسید.

در سال ۱۴۰۱ قیمت جهانی پلیمرها ۹٪ کاهش یافت اما میانگین نرخ فروش آریا نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۲/۱ درصدی را تجربه کرد.