تصویب ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه مسئولیت اجتماعی خارج از صنعت در شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی

در نود و نهمین جلسه شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه مسئولیت اجتماعی خارج از صنعت برای سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پیام برزگر مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و رئیس شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی در نود و نهمین جلسه این شورا که در سالن شهید فخری زاده برگزار شد، با اشاره به لزوم شفاف شدن عملکرد صنعت پتروشیمی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی برای مردم اظهار کرد: مسئولیت‌های اجتماعی مهم ترین مسئله شورای راهبردی است، به دنبال شفافیت و اثربخشی بیشتر بوده‌ایم اما به رغم سه ماه پیگیری برای شفاف شدن وضعیت پیشرفت و میزان هزینه کرد بودجه شورای راهبردی، شرکت عملیات غیر صنعتی اخیرا گزارش مسئولیت‌های اجتماعی خارج از صنعت را ارائه داده است که البته این گزارش نیز فاقد بیان جزئیات و میزان پیشرفت پروژه‌ها و جزئیات پرداخت هزینه‌های جاری می‌باشد.

رئیس شورای راهبردی ضمن گزارش مسئولیت‌های اجتماعی خارج از صنعت شورای راهبردی مربوط به سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۶۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای مسئولیت اجتماعی خارج از صنعت « طرح‌های شورای سیاستگذاری » مصوب شده بود که به گزارش شرکت عملیات غیر صنعتی از این مبلغ تا مرداد ۱۴۰۱، توسط شرکت‌های منطقه مبلغ ۱۰۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تامین اعتبار شده بود و بر اساس آخرین گزارش شرکت عملیات غیرصنعتی این مبلغ تا پایان سال ۱۴۰۱ «بعد از ۸ ماه» به ۱۸۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

رشد ۶۱ درصدی بودجه شورای راهبردی در سال۱۴۰۱

برزگر افزود: سال ۱۴۰۱ میزان بودجه خارج از صنعت شورای راهبردی با رشد ۶۱ درصدی به مبلغ ۴۲۰ میلیارد تومان رسید، از این مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تا پایان سال ۱۴۰۱ توسط شرکت‌های منطقه تامین اعتبار شده و در مجموع از تیرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون ۲۷۰ میلیارد تومان جهت انجام مسئولیت‌های اجتماعی خارج از صنعت پرداخت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: متاسفانه گزارش دقیقی از وضعیت پروژه‌ها و میزان پیشرفت آن‌ها و هزینه‌های جاری در دسترس نمی‌باشد و شرکت عملیات غیر صنعتی و شورای سیاست گذاری تاکنون در این زمینه گزارشی به شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی ارائه نکرده‌اند.

شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنایع پتروشیمی بودجه ۸۰۰ میلیارد تومانی را برای سال ۱۴۰۲ تصویب کرده است

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اظهار کرد: شورای عالی مسئولیت‌های اجتماعی صنایع پتروشیمی، بودجه مسئولیت‌های اجتماعی شورای راهبردی را ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد و تصویب کردند که به تفکیک ۴۰۰ میلیارد تومان آن برای طرح‌های سرمایه‌ای، ۸۰ میلیارد تومان هزینه های جاری، ۶ میلیارد تومان موقعیت قمربنی هاشم(ع)، ۴ میلیارد تومان موکب حضرت علی اکبر(ع)، ۵۰ میلیارد تومان محیط زیست و منابع طبیعی، ۹۰ میلیارد تومان مسئولیت‌های اجتماعی استانی، ۵۰ میلیارد تومان مسئولیت‌های اجتماعی کشوری و ۱۲۰ میلیارد تومان جهت مسائل پدافندی و اضطراری می‌باشد.

تعیین بازرس جهت نظارت بر اجرای پروژه‌ها و عملکرد مالی شورای راهبردی به تصویب رسید

در این جلسه پیشنهاد استفاده از بازرس اداره کل بازرسی ویژه استان خوزستان یا بازرس داخلی جهت نظارت بر اجرای پروژه‌ها و عملکرد مالی شورای راهبردی به تصویب رسید.

همچنین پیام برزگر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پیشنهاد بازنگری در آیین نامه شورای راهبردی با رویکرد شفافیت و تعیین نقش دقیق عوامل مختلف با هدف افزایش اثربخشی عملکرد اجرای پروژه‌های شورای راهبردی را ارائه کرد.

وی پیشنهاداتی مبنی بر ارائه به موقع برنامه‌های پیشنهادی توسط شورای سیاست‌گذاری شهرستان بندرماهشهر حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال، توجه خاص به عام المنفعه بودن برنامه‌های پیشنهادی شورای سیاست‌گذاری، استفاده از تجربه کارشناسان خبره شرکت‌ها با فعال کردن کارگروه‌های تخصصی، بازنگری در قدرالسهم شرکت‌های عضو شورای راهبردی درحوزه مسئولیت‌های اجتماعی داخل و خارج صنعت، تعیین دقیق مبادی تایید کننده پروژه‌ها در سطح کشور، استان و شهرستان را مطرح کرد.

تعیین بانک عامل جهت خزانه داری و حسابداری شورای راهبردی

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ادامه پیشنهاد تعیین یکی از بانک‌ها به عنوان خزانه دار و حسابدار «بانک عامل» شورای راهبردی و واریز و دریافت اعتبارات و وجوه از طریق بانک عامل مربوطه با دو امضای رئیس شورای راهبردی و یکی دیگر از اعضای شورای راهبردی به انتخاب شورا را ارائه نمود.

تصویب ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه مسئولیت اجتماعی خارج از صنعت برای سال۱۴۰۲

در این جلسه بودجه مسئولیت اجتماعی خارج از صنعت شورای راهبردی برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان مبتنی بر تفکیک صورت گرفته از سوی شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنایع پتروشیمی توسط اعضای شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی تعیین و تصویب شد.