اعضای جدید هیات مدیره هلدینگ تاپیکو منصوب شدند

ابراهیم بازیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) طی احکامی، اعضای جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) را منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ ابراهیم بازیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) طی احکامی، اعضای جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) را منصوب کرد.

براساس این احکام آقایان احمد اصل رکن آبادی و علی حسینی از هیات مدیره خارج و آقایان فرهاد ایزدجو، غلامرضا رحیمی و حسین قاضی زاده به عنوان اعضای جدید هیات مدیره تاپیکو منصوب شدند.