درخشش پتروشیمی فن آوران در سال جدید/ رشد ۳۷ درصدی صادرات

پتروشیمی فن آوران در دوره یک ماه فروردین سال جدید ۱۰۵۶ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پتروشیمی فن آوران در دوره یک ماه فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۱۰۵۶ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده است میزان فروش محصولات این شرکت در مدت مشابه سال قبل ۸۷۶ میلیارد تومان بود.

افزایش ۲۰ درصدی فروش محصولات فن آوران

پتروشیمی فن آوران در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به میزان ۸۷۶ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده بود که در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۰ درصدی به مبلغ ۱۰۵۶ میلیارد تومان رسید.

جمع فروش داخلی این شرکت در دوره یک ماه ۱۴۰۲.۰۱.۳۱ به میزان ۲۳۴ میلیارد تومان بوده و جمع فروش صادرات فن آوران به میزان ۸۲۱ میلیارد تومان می‌باشد.

رشد ۳۷ درصدی صادرات شفن

پتروشیمی فن آوران که با نماد شفن در بازار سرمایه شناخته می‌شود در دوره یک ماهه فروردین ۱۴۰۱ به مقدرا  ۵۹۲ میلیارد تومان صادرات داشته است که در فروردین ۱۴۰۲ با رشد ۳۷ درصدی میزان صادرات این شرکت به مبلغ ۸۲۱ میلیارد تومان رسید.

متانول و اسید استیک از محصولات صادراتی شفن می‌باشد و میزان فروش هرکدام در دوره یک ماهه سال جدید به ترتیب ۷۳۹ میلیارد تومان و ۸۳ میلیارد تومان است همچنین میزان تولید هر کدام   به ترتیب به ۶۹،۴۰۱  تن و ۵،۶۸۷ تن رسیده است.