گام بلند پتروشیمی مارون در حمایت از دانش‌بنیان‌ها

در جریان چهاردهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران؛ تفاهم نامه ی:《 دانش فنی پلی اتیلن سنگین و سبک》 بین پتروشیمی مارون و شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی امضا شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی مارون، در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و اعتماد بر جوانان دانشمند ایران عزیزمان، امروز با حضور وزیر محترم نفت_جناب آقای دکتر اوجی_ و سایر مدیران ارشد وزارت نفت و مدیران ارشد صنایع ملی پتروشیمی ایران، در جریان چهاردهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران؛ تفاهم نامه ی:《 دانش فنی پلی اتیلن سنگین و سبک》 بین پتروشیمی مارون و شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی، توسط دکتر امرایی، مدیرعامل پتروشیمی مارون و دکتر مجید دفتری، مدیر پژوهش و فن آوری NPC امضا شد.