رشد صادرات مارون در اولین ماه سال ۱۴۰۲

پتروشیمی مارون اولین ماه از سال جدید را با رشد در صادرات محصولات خود شروع کرده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پتروشیمی مارون در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به میزان ۸۱۶ میلیارد تومان از محصولات خود را در بازار‌های خارجی عرضه نموده است میزان صادرات محصولات این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل به میزان ۳۵۲ میلیارد تومان بود. همچنین جمع فروش داخلی این شرکت در ماه ابتدایی سال ۲۱۶۶ میلیارد تومان بود است.

افزایش ۱۳۲ درصدی صادرات مارون

پتروشیمی مارون که با نماد مارون در بازار سرمایه شناخته می‌شود در سال فروردین ۱۴۰۱ فقط ۳۵۲ میلیارد تومان صادرات داشته است که میزان صادرات مارون با افزایش ۱۳۲ درصدی به مبلغ ۸۱۶ میلیارد تومان در فروردین سال ۱۴۰۲ رسیده است. منو اتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول، پلی اتیلن سنگین از جمله محصولات اصلی شرکت فوق برای صادرات بوده است.

میزان تولید محصولات صادراتی مارون نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش همراه بوده است و به ترتیب مقدار تولید هرکدام از محصولات شامل منو اتیلن گلایکول ۹۵۲۷ تن، دی اتیلن گلایکول، ۵۷۴ تن  و پلی اتیلن سنگین ۱۹۹۸۵ تن می‌باشد.

 

نام محصول میزان صادرات محصول در فروردین ۱۴۰۲ میزان صادرات محصول در فروردین ۱۴۰۱  درصد رشد
منو اتیلن گلایکول ۸۸ میلیارد تومان ۱۱ میلیارد تومان ۶۸۲
دی اتیلن گلایکول ۵.۵ میلیارد تومان ۲ میلیارد تومان ۱۸۴
پلی اتیلن سنگین ۷۲۲ میلیارد تومان ۳۳۹ میلیارد تومان ۱۱۳

میزان فروش هرکدام از محصولات صادراتی پتروشیمی مارون نیز به ترتیب شامل منو اتیلن گلایکول ۸۸ میلیارد تومان، دی اتیلن گلایکول ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و پلی اتیلن سنگین ۷۲۲ میلیارد تومان می‌باشد.