بازدید ادواری مدیران هلدینگ از طرح ها و مجتمع های منطقه عسلویه

در ادامه بررسی روند اجرایی پروژه ها و تولید مجتمع های فعال گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نشان زاده مقدم معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار ،قربانی معاون حاکمیت، خدمات مشترک و سامانه‌ها ،قانعی مدیرعامل پترول و جمعی از مدیران ستاد، از پروژه‌های آپادانا، صدف ،هرمز، هنگام و شرکت‌های پارس و نوری بازدید کردند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ نشان زاده مقدم با اشاره به اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، سیاست راهبردی مدیریت ارشد هلدینگ خلیج فارس است، گفت: در فرآیند تکمیل پروژه‌ها باید با برنامه‌ریزی و شفافیت و اقدام جهادی، به تسریع در روند افزایش تولید و اشتغال کمک کنیم.

در این بازدیدها، مدیران شرکت‌ها و پروژه‌ها گزارش‌هایی درباره آخرین وضعیت تولید و روند اجرایی تکمیل طرح‌ها ارائه کردند