برنامه زمان‌بندی اورهال پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ منتشر شد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مدیریت توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی، ویرایش نخست برنامه زمان بندی تعمیرات اساسی مجتمع های پتروشیمی را منتشر کرد.

این برنامه شامل سه جدول پتروشیمی های مستقر در عسلویه، بندر ماهشهر و سایر پتروشیمی ها در نقاط مختلف کشور است.