مدیر عملیات شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی منصوب شد‌

علی جابری بعنوان عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی، منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ طی حکمی از سوی محسن آتش زمزم مدیرعامل عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی، علی جابری بعنوان مدیر عملیات این شرکت منصوب شد.